Premiéra měsíce

Premedice

Ladislav Mirvis Mirvald: TICHA

Situace a restrikce související s aktuální pademií vedla performera a zvukového umělce Mirvise k ojedinělému akustickému výzkumu tich v prázdných kulturních institucí.

Radiocustica_speciální-projekty

PŘESLECHY / World listening day 2020

Sonická koláž sestavená ze zvukových dokumentů o tom, co si různí lidí myslí o naslouchání, tichu, hluku, nebo akustické ekologii.

Premedice

TEN ZVUK JE SUCHÝ, VYSCHLÝ, SVĚTLEŠEDÝ A LEHČÍ, NEŽ MYSLÍŠ, NEŽLI HO ZVEDNEŠ

Textově-zvuková kompozice složena z procesuálních záznamů hudebních intervencí v otevřené krajině za času restrikcí způsobených jarní pandemií.

Premedice

Handa Gote research & development: Faust Digital aneb Leibnizův sen

Radiofonická kompozice zabývající se vztahy člověka k technologiím i jeho touze po vědění.