31. prosince 2015 v 11:10 |

AB_17_BCO_CZ

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
31. prosince 2015 v 11:10 |

AB_17_BCO_CZ

Autor příspěvku na web: 
Ladislav Železný

PROGRAM | ON-SITE | Brno Conteporary Orchestra Besední dům / Filharmonie Brno  Brno Contemporary Orchestra hraje ASOCIACE, Cyklus B.Hra ASOCIACE spočívá v tom, že napíšete slovo, které se Vám vybaví k zadanému tématu. V letošním ročníku je zadaným limitem písmeno B. Píšeme tedy slova od B, ke kterým je poté přidružován hudební obsah. ]]>


19:00 |F. Schubert / H. Zender: Winterreise /// vstupenky ON-LINE

Zimní cesta (Winterreise) je písňový cyklus pro mužský hlas a klavír Franze Schuberta z roku 1827 na básně Wilhelma Müllera. 

Pavel Šnajdr / dirigent 
Tomáš Kořínek / tenor


21:00 | Tomáš Vtípil: RADIACE 20161028 /// vstup zdarma

Premiéra skladby Radiace 20161028 vznikla na objednávku Českého Rozhlasu pro cyklus rAdioCUSTICA za spolupráce ansáblu Brno Contemporary Orchestra a Filharmonie Brno. 

Základním stavebním principem skladby je vzájemná konfrontace či kontaminace vysílání rozhlasové stanice Český rozhlas Vltava v den státního svátku 28. října 2016 (Den vzniku samostatného Československa, 28.10.1918) a reálných zvukových situací, ve kterých se její autor Tomáš Vtípil v tu chvíli pohyboval. Tématizuje se tak jedna ze základních vlastností rozhlasového vysílání (a v širším smyslu masmediální komunikace obecně): vyzařování informace do neznámého kontextu, který s ní (zdánlivě?) nemá žádnou souvislost. Jednota místa, času a děje je rozrušena, je třeba hledat jednotu na jiné úrovni, v rámci jiného kódu. Vodítkem může být prostá synestetická asociace. Nebo třeba i zcela osobní prožitek komplementární kvality vnímání programu veřejnoprávního rozhlasu ovlivněného symbolikou státního svátku v době vypjatých politických maškarád v kontrastu s "real life" zážitky zcela jiného druhu. Hudba je k tomuto hledání mimořádně vhodným prostředkem.

Pavel Šnajdr / dirigent 
Pasi Mäkelä / vokal


www.vtipil.cz

www.bcorchestra.cz

www.filharmonie-brno.cz