17. ledna 2017 v 21:00 |

ART'S BIRTHDAY 2017 | ON-SITE | Brno Conteporary Orchestra Besední dům / Filharmonie Brno

cro_narozeniny_brno_1400px-1086.jpg
17. ledna 2017 v 21:00 |

ART'S BIRTHDAY 2017 | ON-SITE | Brno Conteporary Orchestra Besední dům / Filharmonie Brno

Brno Contemporary Orchestra hraje ASOCIACE, Cyklus B.

Brno Conteporary Orchestra Besední dům / Filharmonie Brno  Brno Contemporary Orchestra hraje ASOCIACE, Cyklus B.Hra ASOCIACE spočívá v tom, že napíšete slovo, které se Vám vybaví k zadanému tématu. V letošním ročníku je zadaným limitem písmeno B. Píšeme tedy slova od B, ke kterým je poté přidružován hudební obsah

19:00 | F. Schubert / H. Zender: Winterreise 

Zimní cesta (Winterreise) je písňový cyklus pro mužský hlas a klavír Franze Schuberta z roku 1827 na básně Wilhelma Müllera.

Pavel Šnajdr / dirigent
Tomáš Kořínek / tenor

21:00 | Tomáš Vtípil: RADIACE 20161028 

Premiéra skladby Radiace 20161028 vznikla na objednávku Českého Rozhlasu pro cyklus rAdioCUSTICA za spolupráce ansáblu Brno Contemporary Orchestra a Filharmonie Brno.

Základním stavebním principem skladby je vzájemná konfrontace či kontaminace vysílání rozhlasové stanice Český rozhlas Vltava v den státního svátku 28. října 2016 (Den vzniku samostatného Československa, 28.10.1918) a reálných zvukových situací, ve kterých se její autor Tomáš Vtípil v tu chvíli pohyboval. Tématizuje se tak jedna ze základních vlastností rozhlasového vysílání (a v širším smyslu masmediální komunikace obecně): vyzařování informace do neznámého kontextu, který s ní (zdánlivě?) nemá žádnou souvislost. Jednota místa, času a děje je rozrušena, je třeba hledat jednotu na jiné úrovni, v rámci jiného kódu. Vodítkem může být prostá synestetická asociace. Nebo třeba i zcela osobní prožitek komplementární kvality vnímání programu veřejnoprávního rozhlasu ovlivněného symbolikou státního svátku v době vypjatých politických maškarád v kontrastu s "real life" zážitky zcela jiného druhu. Hudba je k tomuto hledání mimořádně vhodným prostředkem.

Měření radiace

0:00
/
0:00

Pavel Šnajdr / dirigent
Pasi Mäkelä / vokal

www.vtipil.cz

www.bcorchestra.cz

www.filharmonie-brno.cz