17. ledna 2017 v 19:00 |
Administrační tagy: 

ART'S BIRTHDAY 2017 | ON-SITE | Moravská galerie v Brně Prážákův palác Moravská galeri

cro_narozeniny_brno_1400px-1137.jpg
17. ledna 2017 v 19:00 |
Administrační tagy: 

ART'S BIRTHDAY 2017 | ON-SITE | Moravská galerie v Brně Prážákův palác Moravská galeri

PROGRAM | ON-SITE | Moravská galerie v Brně Prážákův palác Moravská galerie bude mít u příležitosti oslav Narozenin umění v Pražákově paláci otevřeny od 16 h do 22 h všechny aktuální výstavy i expozici ART IS HERE


16:00 | Narozeniny umění pro děti 

Každé narozeniny si zaslouží tu nejlepší oslavu s překvapením a umění není výjimkou. Pokuste se s námi umění překvapit pořádnou party přímo před díly v expozicích Moravské galerie. Našemu oslavenci zahrajeme na speciální hudební nástroje, zarecitujeme dadaistickou poezii nebo od srdce zatančíme. Největším darem pro umění však bude právě vaše návštěva! Určeno všem dětem bez věkového omezení. /// vstup zdarma


20:00 | Komentovaná prohlídka 

Komentovaná prohlídka expozice ART IS HERE s kurátory MG. /// vstup zdarma


20:40 | Petr Váša: Bylo-Bude 

Fyzická báseň Petra Váši na motivy vizuální instalace Textová stěna (Dalibor Chatrný, 2011 – 2012 v prostorách stálá expozice ART IS HERE, Pražákův palác MG). 

Textovou stěnu Dalibor Chatrný vytvořil na sklonku svého života. Je to soubor sta tabulek tvořený příslovci, popěvky, nahodilými slabikami a úryvky slov. Pomyslný sumář sdělení, které autorovi utkvěly v paměti, můžeme aktualizovat prostřednictvím vlastního čtení - a to nejenom pomocí verbalizace, ale i fyzického pohybu prostorem. Slova, barvy, vztahy mezi jednotlivými tabulemi textové stěny i samotný prostor expozice ART IS HERE se tak akusticky zhmotní ve fyzické básni Petra Váši, do jejíž realizace se budou moci libovolně zapojit i přítomní diváci). /// vstup zdarma


http://www.moravska-galerie.cz 

http://www.petrvasa.cz