17. ledna 2020 v 21:40 |
Administrační tagy: 

ART'S BIRTHDAY 2020 /// PALAGRACHIO

ART'S BIRTHDAY 2020 /// PALAGRACHIO
ART'S BIRTHDAY 2020 /// PALAGRACHIO
17. ledna 2020 v 21:40 |
Administrační tagy: 

ART'S BIRTHDAY 2020 /// PALAGRACHIO

Duo Ivana Palackého na pletací stroj dopleta a Jaroslava Šťasného na preparovaný klavír a jeho extenzivní techniky hry.