Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Petr Borkovec

Pracoval jako redaktor revue Souvislosti, Nakladatelství Lidové noviny, Lidových novin, Literárních novin. V současnosti pracuje jako dramaturg café Fra a redaktor nakladatelství Fra.

Jorge Boehringer

Své eklektické a experimentální postupy uplatňuje v instalacích, hudbě pro ansámbly, performancích, textech a výtvarném umění, přičemž se v těchto dílech zabývá pozorností, nestabilitou, texturami a fenomenologií různých prostředí,

Miroslav Buriánek

Vystudoval divadelní režii na pražské DAMU v letech 1973-1978. Studia zakončil obhajobou diplomové práce Estetická funkce výrazových prostředků rozhlasu při tvorbě rozhlasového artefaktu. 1. 9. 1978 nastoupil do tehdejšího krajského studia Čs.