Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Petr Borkovec

Petr Borkovec (1970) se narodil v Louňovicích pod Blaníkem, Střední Čechy. Pracoval jako redaktor revue Souvislosti, Nakladatelství Lidové noviny, Lidových novin, Literárních novin.

Ivan Boreš

Autorské skladby jsem koncertně předvedl např. v Manchestru (UK) pro Guitar Circle 2012, v Zurichu (university of the Arts), na Mez. kyt.

Jorge Boehringer

Jorge Boehringer je mezioborový umělec, skladatel, performer a badatel. V současné době žije v Huddersfieldu ve Velké Británii.

Miroslav Buriánek

Vystudoval divadelní režii na pražské DAMU v letech 1973-1978. Studia zakončil obhajobou diplomové práce Estetická funkce výrazových prostředků rozhlasu při tvorbě rozhlasového artefaktu. 1. 9. 1978 nastoupil do tehdejšího krajského studia Čs.