Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Vendula Guhová

Vytváří interaktivní instalace, komunitní události, je zakladatelkou komunitní zahrady Libóza. Pracuje s tématy paměti, místa, představivosti, identity. Zpívá v triu KišQuiche společně s harfenistkou Célestine Doedens a el.

Handa Gote research & development

Handa Gote research & development je umělecká skupina tvořící od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, audiovizuálního umění, performance a konceptuálního umění. 

Peter Graham

Ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Aloise Piňose, absolvoval roku 1980 Trojkoncertem pro lesní roh, housle, klavír a orchestr (oceněno ve skladatelské soutěži Ministerstva kultury ČSR a na soutěž