Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Vendula Guhová

Vendula Guhová (*1991) je autorkou působící intermediálně, pracuje s konkrétními nalezenými zvuky v podobě musique concrète, s pohyblivým obrazem.

Handa Gote research & development

Handa Gote research & development je umělecká skupina tvořící od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, audiovizuálního umění, performance a konceptuálního umění. 

Peter Graham

Peter Graham (umělecký pseudonym Jaroslava Šťastného - Pokorného) vystudoval na brněnské konzervatoři hru na varhany u Josefa Pukla a kompozici u Bohuslava Řehoře. Ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění