Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Michaela Pálka Plachká

Michaela Pálka Plachká (*1981) po maturitě studovala na Mendlově gymnáziu Opava a později na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, vystudovala obor kompozice na Akademii múzických umění v Praze u Prof. Juraje Filase.

Marek Piaček

Od roku 1984 študoval hru na flaute súkromne u Vladislava Brunnera st. a na konzervatóriu v Bratislave (1986–1992) u Dagmar Zsapkovej.

Eliška Perglerová

Pracuje na pomezí sochy, instalace, kresby, performance či happeningu. Vytváří objekty-trenažéry, které vyžadují interakci diváků, zabývající se např. tématy fobií, nočních můr, stresu, roztěkanosti, nedostatku času a koncentrace.

Anna Petruželová

Anna Petruželová studuje katedru dokumentární tvorby na famu a zajímá se především o věci.

Iva Polánecká

Iva Polanecká je audiovizuální umělkyně, která překračuje dva mosty spojené ve vizuálním obraze a zvukovém přepise. Ve své tvorbě často zachycuje neviditelné části světa.

Sara Pinheiro

Sara Pinheiro tvoří zvuk pro film a video art. Její tvorba zahrnuje akusmatické skladby, většinou pro vícekanálové provedení, rozhlasové přenosy či instalace v galeriích.