Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Michaela Pálka Plachká

Michaela Pálka Plachká (*1981) po maturitě studovala na Mendlově gymnáziu Opava a později na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, vystudovala obor kompozice na Akademii múzických umění v Praze u Prof. Juraje Filase.

Marek Piaček

Marek Piaček (1972), slovenský skladateľ, flautista, dirigent, pedagóg. Od roku 1984 študoval hru na flaute súkromne u Vladislava Brunnera st. a na konzervatóriu v Bratislave (1986–1992) u Dagmar Zsapkovej.

Eliška Perglerová

Eliška Perglerová (1987) vystudovala AVU v Praze (ateliér Socha II Jindřicha Zeihammla, ateliér Monumentální tvorby Jiřího Příhody, stáž na Taipei National University of the Arts.

Anna Petruželová

Anna Petruželová studuje katedru dokumentární tvorby na famu a zajímá se především o věci.

Iva Polanecká

Iva Polanecká je audiovizuální umělkyně, která překračuje dva mosty spojené ve vizuálním obraze a zvukovém přepise. Ve své tvorbě často zachycuje neviditelné části světa.

Sara Pinheiro

Sara Pinheiro tvoří zvuk pro film a video art. Její tvorba zahrnuje akusmatické skladby, většinou pro vícekanálové provedení, rozhlasové přenosy či instalace v galeriích.