Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Miloš Vojtěchovský

Absolvoval estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Od poloviny 70. let činný v oblasti nezávislé hudby a výtvarných umění v Praze i jinde.