Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Petr Borkovec

Pracoval jako redaktor revue Souvislosti, Nakladatelství Lidové noviny, Lidových novin, Literárních novin. V současnosti pracuje jako dramaturg café Fra a redaktor nakladatelství Fra.

Michal Rataj

Vystudoval hudební vědu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1999) a skladbu na hudební fakultě Akademie Múzických umění (2003) v Praze u prof. Ivana Kurze.

Monty Adkins

Jeho práce jsou uváděny předními mezinárodními festivaly a institucemi, mj.

Loyd Dunn

Loyd Dunn = http://nula.cc

Marek Piaček

Od roku 1984 študoval hru na flaute súkromne u Vladislava Brunnera st. a na konzervatóriu v Bratislave (1986–1992) u Dagmar Zsapkovej.

Marek Hlaváč

Marek Hlaváč studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka.