Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Lenka Kerdová

Ve své volné tvorbě se pohybuje nejčastěji mezi médiem malby, filmu a fotografie.

Veronika Svobodová

Přístup Veroniky Svobodové k práci se zvukem neomylně prozrazuje její vazby k divadelní scénografii, umění instalace a performance. Ve své tvorbě propojuje hledisko prostoru, času a situací.

Miroslav Tóth

Skladateľ a saxofonista narodený v Bratislave (1981). Špecializuje sa na súčasnú, improvizovanú, filmovú alebo elektroakustickú kompozíciu. V súčasnosti je doktorantom na katedre skladby HAMU v Prahe.

Sara Pinheiro

Sara Pinheiro tvoří zvuk pro film a video art. Její tvorba zahrnuje akusmatické skladby, většinou pro vícekanálové provedení, rozhlasové přenosy či instalace v galeriích.

Matouš Hejl

Matouš Hejl (*1989) je autorem převážně instrumentální a elektronické hudby.

Sivan Eldar

Sivan Eldar je skladatelkou izraelského původu, jejíž tvorba zahrnuje orchestrální, komorní a elektroakustickou hudbu.