Zajímavé osobnosti na poli radioartu

Rejstřík:

Eliška Perglerová

Pracuje na pomezí sochy, instalace, kresby, performance či happeningu. Vytváří objekty-trenažéry, které vyžadují interakci diváků, zabývající se např. tématy fobií, nočních můr, stresu, roztěkanosti, nedostatku času a koncentrace.

Lenka Kerdová

Ve své volné tvorbě se pohybuje nejčastěji mezi médiem malby, filmu a fotografie.

Veronika Svobodová

Přístup Veroniky Svobodové k práci se zvukem neomylně prozrazuje její vazby k divadelní scénografii, umění instalace a performance. Ve své tvorbě propojuje hledisko prostoru, času a situací.

Anna Petruželová

Anna Petruželová studuje katedru dokumentární tvorby na famu a zajímá se především o věci.

Vendula Guhová

Vytváří interaktivní instalace, komunitní události, je zakladatelkou komunitní zahrady Libóza. Pracuje s tématy paměti, místa, představivosti, identity. Zpívá v triu KišQuiche společně s harfenistkou Célestine Doedens a el.