25. ledna 2014 v 0:05 |
Administrační tagy: 

James Wyness: Ice Factory

0:00
/
0:00
James Wyness: Ice Factory
03046969.jpeg
25. ledna 2014 v 0:05 |
Administrační tagy: 

James Wyness: Ice Factory

Autor příspěvku na web: 
Michal Rataj

Na jaře roku 2013 jsem se zúčastnil uměleckého projektu, který se konal na skotských hranicích a jmenoval se Casting the Net: Coast to Inland. Cílem projektu bylo prozkoumat vztah obyvatel tohoto skotského regionu k moři a rybářskému řemeslu - jakým způsobem moře formuje naše životy na pobřeží a odráží se v životech vnitrozemských komunit? Šlo tedy o propojení a toky myšlenek oběma směry. Výstupy celého projektu se měly zaměřit na široké spectrum aspektů života ve dvou rybářských městech Eyemouth a Selkirk a to jak z pohledu obchodu či řemesel, tak samotného života lidí.

0:00
/
0:00

V souvislosti s tímto projektem jsem vyvinul řadu několika zvukových kompozic, které by technikou terénních nahrávek prozkoumávaly pracovní prostředí a jejich vliv na životy mužů a žen v prostředí průmyslového rybolovu. Původně jsem chtěl zkoumat používání zvuku při ověřování kvality rybářských plavidel. Ze svých rešerší jsem věděl, že rybáři vždy používali (a pravděpodobně pořád používají) své uši vice než vlastní oči k určování plavebných situací na moři – tedy jestli jejich plavidlo je “v pořádku”. Tato “zvuková diagnostika” je ostatně používána v celé řadě profesí – od průmyslu přes zemědělství až po vědu a situace v každodenním životě.

Hledal jsem také způsob jak rozvinout tento typ průzkumu směrem k technologické etnografii celé hraniční oblasti. V tomto smyslu jsem začal shromažďovat množství nahrávek z funkčních textilních mlýnů. Takové snímky mi umožnily odkrývat míru, do které je lidské ucho strojního operátora schopné posoudit “zdraví” jeho stroje.

V tomto smyslu jsem shromáždil celou sérii zvukových kompozic, které budou umístěny v různých prázdných obchodech a industriálních prostorách pobřežního rybářského města Eyemouth a vnitrozemského města Selkirk, které má naopak textilní minulost. Vznikne tím jakási zvuková mapa původního sonického prostředí, které je novým způsobem rekontextualizováno.


The Ice Factory je pak novou zvukovou kompozicí vytvořenou ze zvuků z továrny na led ve městě Eyemouth, zvuků pořízených na rybářské lodi White Heather VI a z některých dalších studiových zvuků. Zkouším tak pokračovat v mém průzkumu vzniku a vývoje zvukových tvarů a hudebních forem. Skladba je vytvořena za pomoci terénních nahrávek prostředí a studiově nahraných podomácku vyrobených hudebních nástrojů a různých dalších nalezených předmětů. Mým cílem bylo vytvořit spíše jakési vícedimenzionální zvukové organismy, než jen prostá stereofonní zvuková pole – to za pomoci proti sobě stojících kontrastních bloků zvuku vytvářejících proměnlivou hloubku prostoru.

03029671.jpeg

Skladba byla inspirována řadou mimohudebních zájmů, zvláště biologických, sémiotických a antropologických aspektů. Ten hlavní cíl však – podobně jako ve všech mých dalších skladbách – zůstává: jedná o perspektivu, v níž se posluchač proposlouchává skrze množství námětů a motivů, které jsou aktivovány sociálními aspekty pracovního procesu. Ve skladbě The Ice Factory je jakási abstrakce zvukové krajiny pracovního procesu založena na fyzicky velmi reálném pracovním prostředí.
Rád bych poděkoval těm, kteří umožnili vznik kompozice, byli to:
Robin a Billy Aitcheson, Davie a Kyle Spouse a Keith Alexander.

http://www.wyness.org