02. prosince 2014 v 20:05 |

Martin Klusák: Princezna se železnou maskou

03241096.jpeg
02. prosince 2014 v 20:05 |

Martin Klusák: Princezna se železnou maskou

Kompozice vytvořená k 25. výročí Sametové revoluce se zabývá tématem „železných opon“ etablovaných v současnosti a volnou formou fikce reflektuje konkrétní reálie polistopadového česko-severokorejského vztahu.

Prvotní inspirací mi byl liberecký Památník obětem komunismu z roku 2006. Památník je zrcadlem, které svým tvarem a umístěním připomíná monolit z Kubrickova filmu 2001: Vesmírná Odysea. Na zemi před ním je vyrytý zrcadlově převrácený text, který lze přečíst v odrazu: „Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš nebo omezuješ."

Ještě významnější inspirací však byly příběhy uprchlíků ze Severní Koreje uvedené v obsáhlém článku National Geographic z února 2009 a zejména pak reportáž socioložky Marie Jelínkové o Severokorejkách v ČR z roku 2006 a rozhovor s autorkou. Zatímco liberecký památník ovlivnil skladbu po formální a tématické stránce, texty o Severokorejcích byly vodítkem pro vymodelování konkrétních kontur děje.

Volím formu rozhlasové fikce s redukovaným užitím dialogu. Formální vzor nacházím v nonverbální zvukové kinematografii, tj. ve filmech, ve kterých vůdčí dramatickou roli zastávají jiné prvky filmové řeči, nežli slova – kamera, scéna, herecká akce, střih, zvuk, atd. Přestože kompozice obsahuje dialogy, snažím se vzdálit tradičnímu verbálnímu pojetí rozhlasové hry a pomocí pouhého zvuku se pokouším vyvolat imaginaci filmového obrazu a děje.
Inspiroval mě také dnes populární žánr filmové dokumentární fikce, kde za účelem autorské estetizace výpovědi režisér záměrně inscenuje nebo jinak ovlivňuje natáčenou realitu, aniž by své zásahy nutně divákovi prozrazoval.