12. června 2014 v 23:54 |
Administrační tagy: 

Milan Guštar: A B A K U S

0:00
/
0:00
Milan Guštar: A B A K U S
02036564.jpeg
12. června 2014 v 23:54 |
Administrační tagy: 

Milan Guštar: A B A K U S

Povídání o tom, že čísla, jejich vztahy a jejich estetika jsou pevnou součástí kořenů naší kultury, i každodenní reality. Povídání o tom, jak čísla ovlivňují naše vnímání světa, jehož součástí je i hudba. Povídání o hudbě, jejíž struktura je strukturou číselných poměrů, vztahů a principů. A také poslech skladeb - starších i zbrusu nových...

Špendlíky (1988)
Hudba: Milan Guštar
Text: Pavel Marek
http://www.uvnitr.cz/flaoyg/forgotten_works/spendliky.html
Mikrotonální minimalismus.
Skladba byla původně napsána ve zmenšené stupnici v běžném temperovaném ladění. V "refrénech" harmonie postupuje po sousedních zmenšených septakordech (C, C#, Eb, E, ...). Pro odstranění nesymetrie tohoto postupu je nová verze v mikrotonální stupnici která dělí oktávu na 8 stejných dílů.

Dvandva (1987)
Hudba: Milan Guštar
Text: anonym
http://www.uvnitr.cz/flaoyg/forgotten_works/dvandva.html
Algoritmicko-stochastický duet pro sitár a ZX Spectrum.
Nahrávka z druhé poloviny 80. let, která spojuje expresivní zvuk indických nástrojů a strohý elektronický zvuk generovaný počítačem, kombinuje pevné struktury a náhodnost, improvizaci a algoritmické postupy, hudební a nehudební zvuky a další protikladné prvky.
Základ skladby tvoří duet sitáru a osmibitového počítače Sinclair ZX Spectrum. Ve "slokách" generuje ZX Spectrum algoritmicko-stochastické melodické sekvence a hráč na sitár volně improvizuje. V "refrénech" mají hrát oba nástroje spolu unisono předgenerovanou melodii. Ta však byla pro hráče na sitár příliš nezvyklá a on ji nebyl schopen hrát bez chyb, což vytvářelo žádoucí napětí. Monotonní doprovodný drone byl hraný na syntetizéry. Zbytek kapely vydával v kuchyni různé zvuky. Vše se nahrávalo najednou, v reálném čase, bez oprav. Počítač kromě generování zvuku zároveň ve funkci dirigenta zobrazoval na monitoru pokyny. Tabla, recitace a nějaké zvuky byly doplněny po dvaceti letech. V té době vznikl také název Dvandva, který v sanskrtu znamená dvojnost, dualitu.

Abacus (2002)
Hudba: Milan Guštar
http://www.uvnitr.cz/mg/abacus/abacus.html
Algoritmická serialisticko-minimalistická kompozice pro mechanické piano.
3856 dvanáctitónových všeintervalových řad je vzestupně uspořádáno podle intervalů a rozděleno do deseti skupin podle prvního intervalu. Těchto deset skupin tvoří deset vět skladby. Tempo, poloha, tónový rozsah, dynamika a další vlastnosti každé věty jsou odvozeny z číselných vlastností použitých řad.
Abacus vychází z dodekafonie rozšířené až k totálnímu serialismu, jeho repetitivní struktura je však minimalistická. Je tvořen všeintervalovými řadami, jejichž vlastnosti mají zdůrazňovat atonálnost řad dodekafonických, uspořádání těchto řad v Abacu ale vytváří zřetelné tonální centrum, i když vůbec nevyužívá diatoniku. Abacus je vystavěn na přísně algoritmickém základě, použité postupy jsou zcela deterministické, žádná struktura se však neopakuje. Uspořádání skladby je zřetelně fraktální,

Flex Nr.17 - Heptagonum (2010)
Hudba: Milan Guštar
http://www.uvnitr.cz/mg/flex/flex17.html
Elektronická kompozice pro sinusové vlny, upravené zvuky klavíru a syntetické hlasy.
Struktura skladby Flex 17 vychází ze sedmiúhelníku. Každý vrchol leží na tónu c v jiné oktávě, jejich časové rozestupy jsou pravidelné a tvoří základní rytmické členění. Každý vrchol je spojen s každým, spojnice reprezentují v partituře klouzavé tóny tvořící zvukové pozadí - "harmonii". Po vybraných trajektoriích se stejně klouzavě pohybují tři syntetické hlasy, setkání dvou nebo více tónů zdůrazňuje klavír, opět s klouzavou změnou výšky.

BG 10-04-13 (2010)
Hudba: Milan Guštar
http://www.uvnitr.cz/mg/bg010604/bg010604.html
Stochastická algoritmická ambientní kompozice pro virtuální kytaru a basovou linku.
Skladba RG vznikla při představě kytaristy, který bezmyšlenkovitě hraje rozložené akordy, občas změní hmat, občas způsob vybrnkávání. Vše je náhodné, určené jsou pouze četnosti změn a oblast hmatníku, kterou kytarista obsáhne prsty. Basová linka zdvojuje některý z hraných tónů.

flex17.jpg