O projektu Radiocustica

R(A)DIO(CUSTICA) je intermediálním projektem Českého rozhlasu Vltava, realizovaným ve spolupráci s Výrobním Centrem Českého rozhlasu. Je zaměřený na aktuální tvorbu současných umělců na poli radioartu - mediálně podmíněných akustických forem umění, které se snaží novým způsobem prozkoumávat umělecký potenciál rozhlasu jakožto média 21. století a vypovídat o něm.

Portál je bezprostředně spjat s pořadem Radioateliér Českého rozhlasu Vltava, v němž od roku 2003 prezentujeme nejnovější premiérové i reprízové tvůrčí počiny domácích i zahraničních autorů z oblasti akustických umění. Všechny doposud odvysílané "premiérové" kompozice jsou k dispozici v sekci ARCHIV. Radioateliér vysíláme na stanici Vltava každou středu ve 22:00 a preimérovou řadu PremEdici Radioateliéru každou poslední středu v měsíci ve stejném čase. 

Své (nejen publikovatelné) podněty a informace spjaté bezprostředně s obsahem portálu R(A)DIO(CUSTICA) zasílejte na e-mailovou adresu radiocustica@rozhlas.cz