07. srpna 2015 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Radioart a elektroakustická hudba z Irska #1

00741680.jpeg
07. srpna 2015 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Radioart a elektroakustická hudba z Irska #1

Autor příspěvku na web: 
Michal Rataj

 

Frank Corcoran:

Vítejte do nočního éteru Radioateliéru, začínáme další z našich miniseriálů putujících po národních scénách akustických umění celého světa. V následujících třech týdnech nás čeká zastavení v zemi, kde lidé zpravidla slaví každý sluneční paprsek ... řečeno samozřejmě trochu s nadsázkou ... ve třech následujících setkáních budeme poslouchat radiofonické kompozice a elektroakustickou hudbu pocházející z Irska.

První autor, u jehož tvroby se zastavíme, je skladatelem velice plodným, zabírajícím ve své tvorbě široké rozpětí od komorní instrumentální hudby přes symfonickou a sborovou tvorbu až právě po radiofonické kompozice, jejichž vznik byl motivován zejmnéna redakcí Studia pro akustická umění Západoněmeckého rozhlasu v Kolíně na Rýnem. Jmenuje se Frank Corcoran.
Asi bychom měli říct, že současným domovem Franka Corcorana je Hamburk, zdá se mi ale, že tato zkutečnost ani v nejmenším neupozaďuje velmi typické, dokonce bych řekl - velmi tradiční, mytologické, velice spirituální inspirační pozadní, které lze vnímat napříč jeho kompozicemi. Důkazem toho budiž i obě kompozice, které dnes budou znít éterem Radioateliéru.

První z nich - čtyři minuty trvající miniatura - odahuluje jedno z oblíbenách témat Franka Corcorana, v němž se vrací k mytologickým kořenům své země na severozápadě Evropy... jedná se o postavu krále zvaného Mad Sweene (potrhlý sweene), který podle análů zanechal všeho - tehdy v roce 632 po prohrané bitvě u Moyry - a sám bez manželky, majetku, královské koruny a přátel strávil zbytek svého života o samotě jako pseudo-pták v korunách stromů... Frank Corcoran v této souvislosti hovoří o fascinujících dialektických vztazích mezi uměním a přírodou, civilizací a sociálním chaosem, raným irským křesťanstvím a tradičním pohanstvím (tento motiv ostatně uslyšíme ve druhé z dnešních kompozic jako klíčové téma)...

Frank Corcoran hovoří o své skladbě Sweeney's Farewell jako o nejkratší a nejpodivnější ze svých skladeb zabývajících se tematikou tohoto malého bláznivého mytologického krále... Byla realizována v Elektronickém studiu Technické univerzity v Berlíně a její podtitul "farewell" - večírek na rozloučenou - ten odkazuje k tematice přítomnosti zvuků v našem životě a jejich neopominutelnosti ... Sweeney dává v této skladbě Franka Corcorana různými zvukovými projevy sbohem tomuto světu... Sweeney's Farewell.

poslech 1: Frank Corcoran: Sweeney's Farewell

Dozněla miniaturní kompoizice hlavního protagonisty našeho prvního zastavení nad současnou irskou scénou akustických umění - jejím autorem je Frank Corcoran. Jeho druhá kompozice - téměř osmnáctiminutová - se dotýká především (a velmi pozoruhodně) už dříve zmíněné tematiky jakéhosi antropologického pnutí mezi silnými pohanskými kořeny a relativně mladou křesťanskou tradicí. Frank Corcoran zvolil pro akustické ztvárnění této tematiky formu skutečně lapidární - sáhnul po půdorysu římského mešního ordinaria ... Vznikla tak elektroakustická Quasi Una Missa - cyklus akustických emblémů s názvy Kyrie - Gloria - Sanctus - Agnus Dei, cyklická akustická kompozice, která jde jazykovým rozpětím od starodávné keltštiny přes středověkou latinu až k současné angličtině, od hudebních motivů Josquina des Prés až k Johnu Cagovi a ve veliké materiálové rozrůzněnosti těžko přehlédnou (navíc autorem přiznanou) inspiraci (nebo podvědomou dedikaci?) navazující právě na fenomenální Irský cirkus Johna Cage z roku 1979. A není snad náhodou, že obě tyto kompozice vznikly v úžasném klimatu Studia Akustických umění v Západoněmeckém rozhlasu v Kolíně nad Rýnem...

Jsem rád, že Quasi Una Missa Franka Corcorana může dnes v noci znít éterem Radioateliéru a aby byl ten zvuk milý vašim uším, to vám od srdce přeje Michal Rataj.


poslech 2: Frank Corcoran: Quasi Una Missa


použité CD:
Výrobce CD: col legno, Německo 2003
WWE 1CD 20214
1