25. dubna 2010 v 12:36 |

Radioateliér, 15. května 2010: Trombón v elektronickém hávu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
25. dubna 2010 v 12:36 |

Radioateliér, 15. května 2010: Trombón v elektronickém hávu

Radioateliér, 15. května 2010 Trombón v elektronickém hávu Současné španělské elektroakustické kompozice #2 Vítejte podruhé při našem sonickém setkání nad současnou scénou akustických umění ve Španělsku. Obě dnešní skladby nás zavedou do světa trombónu a jeho symbiózy s elektronikou. Na trombón bude hrát Španěl Carlos Gil Ferrer. V minulém Radioateliéru jsme trochu nahlédli ke kořenům barcelonského Studia, respektive Nadace Phonos, která byla od konce 60. let minulého století významným hybatelem v oblasti současné hudby a zvukových technologií. Zmínili jsme jméno a slyšeli hudbu Andrése Lewin-Richtera, zakladatele této instituce a dodnes velmi činného organizátora i aktivního skladatele. Ostatně - jeho hudbu v podobě další ze Sekvencí pro sólový nástroj a elektroniku uslyšíme i dnes. Nejprve ale zazní skladba jeho generačně mladšího kolegy, který je dalším docela dobrým příkladem kosmopolitně orientovaného umělce dnešní velké evropské scény. Ricardo Climent se narodil v roce 1965 ve východošpanělské Valencii, ve Španělsku vystudoval, ale už od roku 1997 žije ve Velké Británii, kde působí jako profesor a badatel na Universitě v Manchesteru, respektive ve výzkumném centru NOVARS zaměřeném na studia v oblasti akustických umění. http://www.novars.manchester.ac.uk/ Jeho skladba Trombonsis, kterou za chvíli uslyšíme, vznikla v roce 1999 a je pokusem o jakousi virtuální cestu hluboko na mikroskopickou úroveň procesů, které pouhým okem nemůžeme zahlédnout. Konkrétně - s odkazem na samotný sólový nástroj - se jedná o inspiraci krevní trombózou, mikroskopickým cévním procesem vytvářejícím jakýsi mimořádný stav v našem organismu a čekajícím na návrat do normálu... Climentova skladba se hemží stovkami miniaturních zvukových událostí, které vytvářejí pozoruhodný pocit narůstajícího a ustávajícího pohybu, dynamiky změn, proměny procesů v čase... je to velmi vizuální skladba, u které mívám při poslechu pocit, jako kdybych se díval do velkého tubusu mikroskopu... Ricardo Climent: Trombonsis (1999) 10:56 Trombonsis - tak se jmenovala kompozice ve Velké Británii žijícího Španěla Ricarda Climenta. Vznikla v roce 1999. A nyní již slíbená další ze Sekvencí pro sólové nástroje a elektroniku jednoho z klasiků španělské elektroakustické hudby, kterým je zcela nesporně Andrés Lewin-Richter. Při našem minulém setkání jsme slyšeli violoncellovou Sekvenci s pořadovým číslem X, dnes to bude sekvence číslo XV z roku 2004. Lewin-Richter se věnuje svým sólovým elektroakustickým skladbám od roku 1972 a pokaždé s jiným nástrojem se snaží znovu objevovat, jak mohou dnešní technologie rozšířit, respektive nově osvítit to tradiční a známé, na co jsme zvyklí z běžného používání hudebních nástrojů. Lewin-Richterova patnáctá Sekvence pro trombon a elektronické zvuky buduje - podobně jako jeho ostatní elektroakustické skladby - velmi specifický zvukový prostor, který je dost odlišný od zvukových estetik například ve Francii, Belgii, či v severských zemích. A jsem tak rád, že můžeme aspoň v omezené míře kousek tohoto velmi svébytného sonického světa Andrése Lewin-Richtera společně poznat. Jeho patnáctá Secuencia opět v interpretaci Carlose Gil Ferrera začíná a k tomu, aby se vám dobře poslouchala, k tomu vám tichý éter přeje Michal Rataj. Andrés Lewin-Richter: Secuencia XV (2004) 9:50 http://www.dtic.upf.edu/~alewin/ ]]>