29. června 2016 v 0:01 |

rAdioCUSTICA selected 2015 / tiráž

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
29. června 2016 v 0:01 |

rAdioCUSTICA selected 2015 / tiráž

Autor příspěvku na web: 
Ladislav Železný

 ]]>

Producent | producers: Ladislav elezn, Michal Rataj
Ilustrace | illustration © Michaela Dolealová
Natočeno | recorded: v eském rozhlase | at Czech Radio 
Kontakt | contact: radiocustica@rozhlas.cz
Special thanks to: Lucie Hradilová, Jan Hokeš

R(A)DIO(CUSTICA)

http://radioart.cz
© eskrozhlas 2016