Vendula Guhová

Vendula Gůhová

Vendula Guhová

Vytváří interaktivní instalace, komunitní události, je zakladatelkou komunitní zahrady Libóza. Pracuje s tématy paměti, místa, představivosti, identity. Zpívá v triu KišQuiche společně s harfenistkou Célestine Doedens a el. kytaristou Braňo Danišem. Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia, momentálně studuje na Centru audiovizuálních studií FAMU. V roce 2017 byla nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého.